VEEBIARENDAJALE

Otsid abi aga ei leidnud? Kirjuta meile ja lisame näiteid juurde.

Uploader (HTML ja PHP)


TÄISVERSIOON UPLOADER ON ERALDI OSTA
----------------------------------------------------------

Sisaldab näidiskoodile lisaks allolevat lisa...

* Failimahu piirangut ja kontrollkoodi
* Failinime kontrolli ja generaatorit (Olemasoleva nimekorral loodakse uus)
* Pisipiltide loomine
* Vesimärgi lisamine suurele pildile (Pisipildile vesimärkki ei lisandu)
* Andmebaas SQL install faili + info salvestamist andmebaasi


<?php
/* Kui valjutatakse LAE ÜLESSE nuppu käivitatakse üleslaadimine*/
if(isset($_POST['startUpload']))
{
    
/* Kontrollime kas faile on valitud*/
    
if(isset($_FILES['file']))
    {
        
/* Ebaõnnestunud üleslaadimiste arv algselt 0 */
        
$unloaded_files 0;
        
/* Õnnestunud üleslaadimiste arv algselt 0 */
        
$uploaded_files 0;
        
/* Kausta asukoht kuhu failid laetakse*/
        
$files_dir "files/";

        
/* Loeme failid kokku */
        
for($i 0$i count($_FILES['file']['name']); $i++)
        {
            
/* Eraldame failimanuse */
            
$file_ext explode('.'basename($_FILES['file']['name'][$i]));
            
$file_extension end($file_ext);
            
            
/* Kui failil on manus siis jätkatakse */
            
if($file_extension)
            {
                
/* Lubatud failimanused */
                
$files_allowed = array('jpg''jpeg''png''rar''zip');

                
/* Kontrollime failimanust kui lubatud siis jätkatakse. */
                
if(in_array(pathinfo(strtolower($_FILES['file']['name'][$i]), PATHINFO_EXTENSION), $files_allowed))
                {
                    
/* Muudame üleslaetava faili nime */
                    
$file_rename md5(uniqid().date("dmYHi").$_FILES['file']['name'][$i]);
                    
$file_new $file_rename.".".$file_ext[count($file_ext) - 1];
                    
$file $files_dir.$file_new;
                    
                    
/* Kontrollime kas sellise nimega fail on juba olemas */
                    
if(file_exists($file)) 
                    {
                        
/* Sellise nimega fail on juba olemas ja lisati 1 ebaõnnestunud üleslaadimiste arv */
                        
++$unloaded_files;
                    }
                    else 
                    {
                        
/* Lisame uue nimega faili ja laeme ülesse. */
                        
$file_upload move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'][$i], $file);
                        if(
$file_upload)
                        {
                            
/* Fail üleslaetud ja lisati 1 õnnestunud üleslaadimiste arv */
                            
++$uploaded_files;
                        }
                        else
                        {
                            
/* Faili üleslaadimine ei õnnestunud ja lisati 1 ebaõnnestunud üleslaadimiste arv */
                            
++$unloaded_files;
                        }
                    }
                }
                else
                {
                    
/* Manus ei olnud lubatud ja lisati 1 ebaõnnestunud üleslaadimiste arv */
                    
++$unloaded_files;
                }
            }
            else
            {
                
/* Manust ei leitud ja lisati 1 ebaõnnestunud üleslaadimiste arv */
                
++$unloaded_files;
            }
        }
    }
    else
    {
        
/* Faile ei ole valitud ja kuvatakse veateadet */
        
echo 'VIGA! Faile ei ole valitud!';
    }
    
    
/* Kuvame ebaõnnestunud tulemusi */
    
if($unloaded_files 0)
    {
        echo 
'EBAÕNNESTUNUD LAADIMISI : '.$unloaded_files.'<br />';
    }
    
    
/* Kuvame õnnestunud tulemusi */
    
if($uploaded_files 0)
    {
        echo 
'ÕNNESTUNUD LAADIMISI : '.$uploaded_files.'<br />';
    }
}

/* Üleslaadimise vorm */
echo 
'
<form action="index.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="file[]" id="file" multiple="multiple" />
  <input type="submit" name="startUpload" value="Lae ülesse">
</form>
'
;
?>