VEEBIARENDAJALE

Otsid abi aga ei leidnud? Kirjuta meile ja lisame näiteid juurde.

RSS Feed loomine (XML ja PHP MySQL-i)

<?php

/* Andebaasi ühendamine */
$sqli = new mysqli("localhost""username""password""database");

/* Andmebaasi ühenduse kontrollimine */
if($sqli->connect_errno
{
    echo 
"Failed to connect to MySQL: ".$sqli->connect_error;
    exit();
}
else
{
    
/* Lisame kodeeringu ISO-8859-1 või UTF-8 */
    
$xmlEncoding 'ISO-8859-1';

    
header("Content-Type: application/rss+xml; charset=".$xmlEncoding);
    
    
$rssfeed '<?xml version="1.0" encoding="'.$xmlEncoding.'"?>';
    
$rssfeed .= '<rss version="2.0">';
    
$rssfeed .= '<channel>';
    
    
/* Lisame XML RSS-i teabeinfo */
    
$rssfeed .= '<title>Minu RSS feed</title>'// Asendada
    
$rssfeed .= '<link>http://sinuveebiaadress.ee</link>'// Asendada
    
$rssfeed .= '<description>See on näidis RSS feed</description>'// Asendada
    
$rssfeed .= '<language>et-ee</language>';
    
$rssfeed .= '<copyright>Copyright (C) 2020 sinuveebiaadress.ee</copyright>'// Asendada
    
    /* Kuvame kõike infot korraga mis andmebaasi tabelist leidub */
    
$result $sqli->query("SELECT * FROM tabelinimi");
    while(
$result_row $result->fetch_array())
    {
        
$rssfeed .= '<item>';
        
$rssfeed .= '<title>'.$result_row['veerunimi'].'</title>';
        
$rssfeed .= '<description>'.$result_row['veerunimi'].'</description>';
        
$rssfeed .= '<link>'.$result_row['veerunimi'].'</link>';
        
$rssfeed .= '<date>'.date("d-m-Y H:i:s").'</date>'// Kuvab kuupäeva (võib lisada ka andmebaasi kuupäeva veeru)
        
$rssfeed .= '</item>';
    }
    
    
$rssfeed .= '</channel>';
    
$rssfeed .= '</rss>';
 
    echo 
$rssfeed;
}

?>